Beperk het gebruik van AI

Stop het gebruik van ChatGPT en andere AI systemen om te weten wat de hoofdstad van Frankrijk is!

Wanner stel ik een vraag aan een ai systeem en wanneer aan een normale zoekmachine?

Het kiezen tussen het stellen van een vraag aan een AI-systeem en een normale zoekmachine hangt af van je specifieke behoeften en de aard van je vraag. Hier zijn enkele richtlijnen om je te helpen beslissen welke optie het beste is:

Wanneer een vraag stellen aan een AI-systeem:

 1. Complexe vragen: Als je een vraag hebt die diepgaande uitleg vereist, bijvoorbeeld uitleg van wetenschappelijke concepten, samenvattingen van lange teksten, of het geven van context.
 2. Gesprekken en persoonlijke interactie: Wanneer je een gesprek wilt voeren, advies nodig hebt, of een mening wilt horen. AI-systemen kunnen gesprekken simuleren en meer gepersonaliseerde antwoorden geven.
 3. Creatieve taken: Voor het genereren van ideeën, schrijven van teksten, verhalen, of het krijgen van hulp bij creatieve projecten.
 4. Taalondersteuning: Bij het vertalen van teksten, corrigeren van grammatica, of hulp bij het leren van een taal.
 5. Ad hoc analyse: Voor het uitvoeren van snelle berekeningen, data-analyse of het schrijven van korte stukjes code.
 6. Samenvatten en interpreteren: Als je een samenvatting nodig hebt van een lang document of hulp bij het interpreteren van complexe informatie.

Wanneer een zoekmachine gebruiken:

 1. Specifieke informatie opzoeken: Als je een specifieke datum, naam, plaats, of een ander feitelijk detail nodig hebt.
 2. Directe toegang tot bronnen: Voor het vinden van artikelen, onderzoeken, nieuws, of officiële documenten.
 3. Product- en dienstinformatie: Bij het zoeken naar producten, recensies, prijzen, en locaties van winkels of diensten.
 4. Navigatie en locaties: Voor het vinden van routes, kaarten, en lokale bedrijfsinformatie.
 5. Actuele informatie: Voor het verkrijgen van het laatste nieuws, weersvoorspellingen, of andere actuele updates.
 6. Visuele en multimedia inhoud: Bij het zoeken naar afbeeldingen, video’s, of andere multimediacontent.

Voorbeeldscenario’s:

 • AI-systeem: “Kun je me uitleggen hoe kwantummechanica werkt?” of “Kun je een kort verhaal schrijven over een avontuur in de ruimte?”
 • Zoekmachine: “Wat is de hoofdstad van Frankrijk?” of “Recensies van de nieuwste smartphone.”

Door deze richtlijnen te volgen, kun je effectiever beslissen of je beter een vraag kunt stellen aan een AI-systeem of een normale zoekmachine kunt gebruiken.

Waarom MOET je kiezen tussen het gebruik van AI tov. een zoekmachine?

Een AI systeem verbruikt minimum een tienvoud aan energie tov. van een standaard zoekmachine.

Roger

Het exacte energieverbruik van een AI-systeem voor het beantwoorden van de vraag “Wat is de hoofdstad van Frankrijk?” kan variëren afhankelijk van de infrastructuur en de efficiëntie van het model dat wordt gebruikt. Echter, om een idee te krijgen, kunnen we een schatting maken op basis van beschikbare gegevens.

Schatting van het energieverbruik

Energieverbruik van AI-systemen

Moderne AI-systemen zoals GPT-4 draaien op grote taalmodellen die aanzienlijke rekenkracht vereisen. Een vaak geciteerde maatstaf is dat het genereren van een antwoord met een model zoals GPT-3 of GPT-4 ongeveer 0,1 kWh per 20 tot 50 vragen kan verbruiken, afhankelijk van de complexiteit van de vraag en de lengte van het antwoord.

Laten we aannemen dat het beantwoorden van een eenvoudige vraag zoals “Wat is de hoofdstad van Frankrijk?” minder energie kost omdat het een korte en directe vraag is. We kunnen een schatting maken op basis van deze informatie.

Energieverbruik van zoekmachines

Ter vergelijking, het energieverbruik van een zoekmachine zoals Google voor het beantwoorden van een zoekopdracht is aanzienlijk lager. Google schat dat elke zoekopdracht ongeveer 0,0003 kWh verbruikt.

Voorbeeldberekening

AI-systeem (GPT-4)

 • Schatting energie per vraag: 0,1 kWh / 35 vragen = 0,00286 kWh per vraag

Zoekmachine (Google)

 • Energie per zoekopdracht: 0,0003 kWh per zoekopdracht

Vergelijking

SysteemEnergie per vraag (kWh)
AI-systeem (GPT-4)0,00286 kWh
Zoekmachine (Google)0,0003 kWh

Zoals je kunt zien, is het energieverbruik van een AI-systeem voor een enkele vraag ongeveer een factor 10 hoger dan dat van een zoekmachine. Dit verschil komt voornamelijk door de complexiteit en de benodigde rekenkracht van het AI-systeem om de vraag te begrijpen en een passend antwoord te genereren.

Conclusie

Het beantwoorden van de vraag “Wat is de hoofdstad van Frankrijk?” door een AI-systeem zoals GPT-4 verbruikt ongeveer 0,00286 kWh, terwijl een zoekmachine zoals Google ongeveer 0,0003 kWh verbruikt. Dit betekent dat het AI-systeem ongeveer tien keer meer energie verbruikt voor deze taak.

De berekening: Er worden in België per uur 215,625 zoekopdrachten uitgevoerd en dit is zeer laag ingeschat.

Deze schatting is gebaseerd op wereldwijde gemiddelden en aannames. Het werkelijke aantal kan variëren afhankelijk van specifieke gebruikspatronen en demografische factoren in België. Echter, deze benadering biedt een redelijk goede indicatie van het volume van zoekopdrachten in België.

Laten we eerst het energieverbruik berekenen van zowel een AI-systeem als een zoekmachine voor het beantwoorden van de standaardvraag “Wat is de hoofdstad van Frankrijk?” met 215.625 zoekopdrachten per uur.

Energieverbruik van een AI-systeem

We hebben eerder vastgesteld dat het energieverbruik van een AI-systeem voor het beantwoorden van een vraag rond de 0,00286 kWh ligt.

Dus voor 215.625 zoekopdrachten per uur:

 • Energieverbruik van AI-systeem per uur = 215.625 zoekopdrachten/uur * 0,00286 kWh/zoekopdracht ≈ 617 kWh/uur

Energieverbruik van een zoekmachine

Voor een zoekmachine zoals Google werd eerder vastgesteld dat elke zoekopdracht ongeveer 0,0003 kWh verbruikt.

Dus voor 215.625 zoekopdrachten per uur:

 • Energieverbruik van zoekmachine per uur = 215.625 zoekopdrachten/uur * 0,0003 kWh/zoekopdracht ≈ 64,7 kWh/uur

Gemiddeld gezin

 • Energieverbruik van gemiddeld gezin per uur = 3.500 kWh/jaar / 8.760 uur/jaar ≈ 0,399 kWh/uur

Vergelijking

SysteemEnergieverbruik per uur (kWh)
AI-systeemOngeveer 617 kWh
ZoekmachineOngeveer 64,7 kWh
Gemiddeld gezinOngeveer 0,399 kWh

Conclusie

Dus als we geen AI meer gebruiken voor simpele vragen zoals “wat is de hoofdsstad van Frankrijk”, dan kunnen we per uur 1544 gemiddelde Belgische gezinnen van energie voorzien.

Dus met een verbruik van 617 kWh per uur kan dit AI-systeem theoretisch genoeg energie leveren om ongeveer 37.049 gemiddelde Belgische gezinnen per dag van stroom te voorzien.

Denk aan de planeet waar je op woont!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *